Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

Neuromedica s.r.o.

Právnická společnost, zapsaná 24.7.2007 u Krajského soudu v Brně (viz.výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55687). Sídlo společnosti Kroměříž, Velké náměstí 109/55,767 01 Kroměříž. IČ 27737608, statutárním orgánem společnosti je jednatel MUDr.Dagmar Tomečková. Hlavní činností podnikání společnosti je provozování nestátního zdravotnického zařízení pro obor neurologie.

Hlavní lékař MUDr.Dagmar Tomečková. Po ukončení studia na lékařské fakultě University Komenského v Martině v roce 1989,zahájila odbornou lékařskou praxi na neurologickém oddělení v nemocnici v Kroměříži.V roce 1992 složila 1. a v roce 1995 2.atestaci v oboru neurologie. Je členkou České lékařské komory. Účastní se odborných vzdělávacích seminářů. Spolupracuje s klinickými odbornými pracovišti Fakultních nemocnic v Brně a Praze. Ke spolupráci rovněž využívá diagnostická pracoviště – CT, MR Zlín, Prostějov, Brno. Přijímáme všechny pacienty, kteří mají doporučení od obvodního lékaře, ale i pacienty s akutními neurologickými obtížemi, bez doporučení.
Ambulance je vybavena moderní diagnostickou a výpočetní technikou. Diagnostikujeme veškeré neurologické poruchy, disponujeme prostorem pro aplikaci infuzí,injekcí ,včetně obstřiků.V případě event.operačních řešení,jsme v přímém kontaktu s neurochirurgickými pracovišti v Brně a v Olomouci. Pro léčbu vertebrogenních potíží, jsme v kontaktu s pracovišti v Kroměříži a okolí, která poskytují rehabilitační fysioterapeutickou léčbu. Pacientům se věnujeme s individuálním přístupem a porozuměním tak, aby každý pacient odcházel s pocitem, že pro něj bylo uděláno maximum jak po stránce odborné, tak po stránce lidské