Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

Vítáme Vás na našich webových stránkách.

    Společnost Neuromedica s. r. o. byla založena na základě zvýšené poptávky po odborném neurologickém vyšetření, jak ze strany samotných pacientů, tak obvodních lékařů, ale i ostatních specialistů. V kroměřížském regionu obor neurologie zahrnuje poměrně rozsáhlou medicínskou problematiku, včetně civilizačních onemocnění s přímou návazností na současný životní styl, jako jsou bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy a celá řada jiných zdravotních potíží. Neurologický problém se z těchto důvodů může týkat každého z nás, ať už přímo nebo jen okrajově. Garantujeme pacientům profesní přístup erudovaných odborníků v příjemném pracovním prostředí.

    Našim cílem je spokojený pacient, který odchází s pocitem, že pro něj bylo po stránce odborné i lidské uděláno maximum.

MUDr. Dagmar Tomečková
jednatelka společnosti Neuromedica s. r. o.